Olika typer av Black Jack spel

Om du har besökt ett online casino har du säkert sett att det finns flera olika typer av Black Jack spel. Här ska vi gå igenom vad som skiljer dessa spel åt.

De olika Black Jack spelen som finns

  • Klassisk Black Jack
  • Progressiv Black Jack
  • Europeisk Black Jack
  • Atlantic City Black Jack
  • Spansk 21
  • Black Jack Switch
  • Vegas Strip Black Jack

Klassisk Black Jack

Den mest vanliga typen av Black Jack. Här tilldelas alla spelare två kort, husets ena kort är dock nedåt. Spelet spelas med 1 till 8 kortlekar. Dealern måste stanna på mjuk 17 (dvs. 17 med hjälp av ett ess), även om variationer förekommer.

Progressiv Black Jack

Reglerna för progressiv Black Jack är desamma som i den klassiska. Skillnaden är dock att spelaren har valet att göra en extra mindre satsning för att försöka vinna en jackpot. Denna sidosatsning, eller extra satsning, brukar uppgå till $1 eller liknande. Det finns olika regler för vad man måste uppnå för att vinna jackpotten, beroende på var man spelar. Men en vanlig regel är att man ska på en och samma hand få fyra ess av samma färg (hjärter, spader, ruter, klöver). Man vinner även en mindre del av jackpotten om man lyckas få 2 eller 3 ess på samma spelomgång.

Europeisk Black Jack

Skillnaden mellan Europeisk- och Klassisk Black Jack är att huset inte får två kort vid spelets början. Istället får dealern vänta tills alla spelare har spelat klart innan denne börjar dra kort. European Black Jack är den vanligaste formen av Black Jack i Sverige.

Atlantic City Black Jack

Vissa mindre variationer mot Klassisk Black Jack. Croupiern har rätt att tjuvkika på sitt dolda kort. Det här ger spelarna en möjlighet att försöka läsa av croupiern och agera utifrån det. Spelet spelas alltid med 8 kortlekar och spelare får maximalt splitta samma hand upp till tre gånger. I klassisk Black Jack finns inte denna begränsning.

Spansk 21

I Spansk 21 spelas Black Jack med 6 till 8 kortlekar. En stor skillnad mot Klassisk Black Jack är att man plockar bort de vanliga 10:orna från kortlekarna. Därför har varje kortlek endast 48 kort och detta har till följd att huset har ytterligare fördel mot spelarna.

Precis som i Atlantic City Black Jack har croupiern rätt att tjuvkika på sitt dolda kort.

Black Jack Switch

En annorlunda form av Black Jack som ger dig möjligheten att byta kort. Du kan spela på två rutor och har rätt att byta kort mellan rutorna för att skapa två bättre händer. I Black Jack Switch däremot vinner du mindre på att få Black Jack. I det här spelet betalar Black Jack nämligen din insats och inte gånger 1,5 som det gör i Klassisk Black Jack.

Får huset Black Jack förlorar du automatiskt, med undantag för om du fick Black Jack innan du bytte korten, då behåller du din insats.

Vegas Strip Black Jack

Vegas Strip Black Jack är en vanligt förekommande form av Black Jack över nätet. Liknar klassisk Black Jack till stor del, med skillnaden att croupiern får tjuvkika på det dolda kortet. Det spelas dock alltid med fyra kortlekar och en ytterligare skillnad är att spelaren får dubbla efter att denne har splittat två ess. I vanliga fall när en spelare vill splitta par i ess, är att denne endast får ett ytterligare kort per hand.